JC-Electronics adviserende rol bij de overhandiging van positionpaper ‘de kracht van praktijkleren in het MBO’.

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden mogen zich een leven lang ontwikkelen. Een filosofie die bij JC-Electronics al jarenlang nagestreefd wordt. Vorige week werd dit principe in de vorm van een positionpaper  ‘De kracht van praktijkleren in het mbo’ gepresenteerd. Ministers Ingrid van Engelshoven van OCW en Wouter Koolmees van SZW ontvingen de eerste exemplaren. Deze werden aangeboden door voorzitter van SBB Ineke Dezentjé Hamming, duovoorzitter Frank van Hout en directievoorzitter Hannie Vlug.

Steeds meer bedrijven zien – net als JC-Electronics – kansen op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een diploma op mbo-niveau. Dat zijn ruim 3,5 miljoen mensen. Zij nemen echter minder deel aan om- en bijscholing dan hoger opgeleiden. Daar liggen kansen voor een leven lang ontwikkelen in het mbo. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven, verenigd in stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB), willen deze kansen verzilveren om bij te dragen aan een inclusieve, duurzame arbeidsmarkt en samenleving. De sleutel? Het benutten van de bewezen kracht van het praktijkleren voor nieuwe doelgroepen.

De tien praktische, realistische en effectieve voorstellen die dat mogelijk maken zijn gebundeld in deze positionpaper. Namens SBB werd Cor Mulder – opleidingscoördinator bij JC-Electronics – gevraagd om als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven bij deze presentatie te zijn.

Cor Mulder: “Zij-instroom voor het MBO hybride onderwijs (werken & leren) levert voordelen maar vraagt ook om extra aandacht. Het MBO kan flink groeien en dat is nodig voor het bedrijfsleven. Het aantal  jongeren, dat als BOL-er in het MBO studeert, kan gemakkelijk van 500.000 naar ruim 100.000 BBL-ers worden uitgebreid, in de vorm van werkzoekenden en die gene die zich verder willen ontwikkelen.


De huidige infra structuur werkt maar vergt meer aandacht voor een grote groep anderstaligen die niet alleen Nederlands moeten leren schrijven maar ook spreken en verstaan. Verder vergt het volwassen onderwijs een andere aanpak dan bij ‘de jonge scholier’, wat het bedrijfsleven geld kost.

Juist ook voor volwassenen.

Ook voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen én voor kwetsbare groepen die langs de kant staan of dreigen uit te vallen kan er op deze manier een verschil worden gemaakt. Ruim een miljoen mensen die tot onze beroepsbevolking behoren is niet aan het werk, maar liefst een kwart van de mensen met een WW-uitkering heeft geen startkwalificatie, en hetzelfde geldt voor de helft van de mensen in de bijstand.

50% van de erkende leerbedrijven staat open voor zij-instromers.

Deze groep hebben we hard nodig op de arbeidsmarkt. En dat kan, want de snelweg ligt er. Denk aan het benutten van de bijna 250.000 erkende leerbedrijven voor het aanbieden van praktijkleren aan volwassenen. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) maakt, dankzij het behoud van werk en inkomen, om- en bijscholing bereikbaar voor volwassen werkenden en werkzoekenden. Onderzoek van SBB toont aan dat ruim 50% van deze bedrijven daadwerkelijk openstaat voor het opleiden van zij-instromers. Door het aanbieden van de paper hopen de ministers en het SBB dat meer bedrijven - net zoals JC-Electronics – het praktijkleren integreert, en de toevoegde waarde hiervan inziet.

Nieuwsgierig naar de hele paper?

Download de hele paper.