Privacystatement

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT JC-ELECTRONICS

Inleiding

Op onze website verwerken wij een aantal gegevens van u die aangeduid kunnen worden als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ten aanzien van deze gegevensverwerkingen zijn wij de zogenoemde verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In dit privacystatement informeren wij u over deze gegevensverwerkingen.

Gegevensverwerkingen

Wij verwerken op onze website op een aantal verschillende manieren uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

Algemeen contactformulier
Wij vragen in dit formulier om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht. Deze verwerking geschiedt op grond van een gerechtvaardigd belang, dan wel uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub f dan wel artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Productaanvraagformulier
Wij vragen in dit formulier om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en informatie met u te kunnen delen. Deze verwerking geschiedt zodat wij maatregelen kunnen treffen om een eventuele overeenkomst met u te kunnen sluiten, zoals het uitbrengen van een offerte (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Sollicitatieformulier
Wij vragen in dit formulier om naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij vragen u bovendien om een curriculum vitae. Wij gebruiken deze gegevens in het kader van uw sollicitatieprocedure om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie en om contact met u op te nemen in dit kader. Deze verwerking geschiedt zodat wij maatregelen kunnen treffen om een eventuele (arbeids)overeenkomst met u te kunnen sluiten (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Inlogformulier
Voor geselecteerde klanten is het mogelijk om in te loggen op onze website. Hiervoor verwerken wij uw e-mailadres en een door u gekozen wachtwoord. Deze verwerking geschiedt op grond van de overeenkomst die wij met u hebben dan wel zodat wij maatregelen kunnen treffen om een eventuele overeenkomst met u te kunnen sluiten (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Wij bewaren uw gegevens in ons systeem. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan de hierboven genoemde doeleinden.

Het delen van uw gegevens

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers voor de volgende doeleinden:

  • Onze hosting provider, teneinde deze website aan u beschikbaar te kunnen maken.

Bewaartermijn

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen.

Beveiliging

Wij beveiligen gegevens op een passende manier in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw privacy rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit statement.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken twee soorten cookies. Namelijk functionele cookies en analytische cookies. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website. Met behulp van onze analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacy vriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Contact

JC - Electronics V.O.F.
Zernikelaan 20
9351 VA Leek Nederland

E-mail: communicatie@jc-electronics.nl
Tel: +31 594 64 26 68

KvK: 02091453